Lázně duševní

Zrcadlení

Svět, který vnímáme jako realitu jen jen odrazem toho, co nosíme uvnitř. Je odrazem toho v co věříme, že tak je.

Nosíme-li v sobě radost, pak vidíme okolo sebe radost, radostné lidi a situace. Nosíme-li v sobě vztek, potkáváme samé vzteklé lidi a události, které vztek vyvolávají.

Zrcadlení funguje úplně stejně jako obyčejné zrcadlo.

Když se na sebe díváme, vidíme nohy, ruce, břicho…, ale jsou určitá místa, třeba obličej, uši, zátylek, která neuvidíme dříve, než se podíváme do zrcadla. Prostě to jinak nejde.

Stejně je to i s naším vnitřkem. Leccos o sobě víme, leccos dokážeme postupně nahlédnout a uvidět. Různé vlastnosti, své reakce, postoje apod. Pak jsou ale věci, které jsou v takzvané slepé skvrně a ty neuvidíme dokud nám je někdo druhý nevyzrcadlí.

Pokud nás někdo přitahuje jakoukoliv pozitivní vlastností, pokud někoho obdivujeme, někdo se nám pro něco líbí, je to proto, že je naším zrcadlem. Přitahuje nás, protože jsme stejní. Máme tu vlastnost, či jev, který na druhém obdivujeme. Nemusíme o tom vědět, nemusíme to projevovat, ale máme to. Jinak by nás to nepřitahovalo. Je pouze zapotřebí tomu uvěřit, ponořit se do sebe, danou věc v sobě objevit a vynést na světlo.

Stejně tak, když nás někdo něčím rozčiluje, zraňuje, vytáčí… je to proto, že jsme stejní. Že onu vlastnost máme také, že tu věc děláme i my. Děláme to možná jinou formou, ale princip zůstává stejný. Děláme to buď druhým, nebo - A TO NEJČASTĚJI - SAMI SOBĚ!!!

Vlastně to ani jinak být nemůže, protože pouze to co děláme sami sobě, děláme také druhým. Pokud milujeme sami sebe, milujeme druhé. Pokud nemilujeme sami sebe, nemilujeme ani druhé, i když si třeba myslíme, že je milujeme.

Emoce je poznávací znamení. Pokud v nás něco, nebo někdo vyvolává silnou emoci, ať už kladnou či zápornou, máme co do činění se zrcadlem a můžeme s tím jako se zrcadlem i pracovat.

Jak číst v zrcadle krok za krokem

Negativní zrcadlo

1. krok

Zeptáme se sami sebe: "Co mi na té situaci nejvíc vadí? Co mě na tom člověku nejvíc štve?"

Nebojte se použít peprnějších výrazů jako: "Co mě na tom, nebo na něm, na ní nejvíc sere?" Puštěná emoce někdy více a přesněji zacílí na pravou podstatu problému.

2. krok

Odpovíme co možná nejjednodušeji. Vyjádření hledáme tak dlouho, dokud neucítíme jasné: Ano, to je ono!

Příklad odpovědí: vadí mi že: je vzteklý, vylévá si na mě zlost, je to nespravedlivé, přehlíží mě, podvádí, zrazuje mě, vždy mě hodí přes palubu, ignoruje mě… atd.

Co nejpřesnější pojmenování je velmi důležité pro úspěch celého procesu, takže jej nepodceňujte.

3. krok

Přečteme si znovu vše, co jsme napsali a nahlas si řekneme: "Vadí mi to, protože jsem úplně stejný, stejná."

Je nutno tuto informaci PŘIJMOUT ať je to jakkoliv těžké.

Pokud v nás něco křičí: Nééé, to v žádném případě tak není, to je omyl, určitě je to něco jiného, taková, taková já rozhodně nejsem!… apod. Můžeme si být jistí na sto padesát procent, že je to tak, že v nás vše bouří proto, že jsme právě nahlédli svůj vlastní problém, který jsme nechtěli dříve vidět.

4. krok

Vnořit se do sebe, začít být pozorovatelem sami sebe a najít kde onu věc děláme druhým nebo sobě. Kde se tak chováme.

Kde jsme vzteklý, kde si vylévám zlost, kde zrazuji, kde házím přes palubu, kde ignoruji druhé, nebo SÁM SEBE!

Nemusíte to dělat stejným způsobem, jako druzí vám. Je potřeba všímat si principu. Když např. máme problém s tím, že si na nás někdo vylévá vztek, pak zapátrejte, jak se chováte vůči sobě. Nejste náhodou na sebe vzteklý a nevybíravý v sebehodnocení? Nebo máte-li své plány a někdo druhý přijde se svým požadavkem, nejste ochotni okamžitě hodit sami sebe přes palubu a vše překopat a podřídit se požadavkům druhých?

5. krok

Když se nám podaří zrcadlo v nás objevit a přijmout, už samotné uvidění a přijetí často stačí k uzdravení. Jde totiž o to věc PŘIJMOUT a přiznat si bez sebeodsuzování, že takový jsme. Toto zjištění nás přirozeně motivuje k vnitřní změně. A to stačí k tomu, že nám druzí přestanou onu nepříjemnost dělat. Zmizí z našeho života, nebo se z "nepochopitelných" důvodů začnou chovat jinak, a nebo nám daná věc úplně přestane vadit. Tím poznáme, že jsme zrcadlo v sobě zpracovali a učební lekci života pochopili.

Zrcadla už není více zapotřebí.

 

Pozitivní zrcadlo

1. krok

Zeptáme se sami sebe: Co mě na té situaci nejvíc přitahuje? Co se mi na tom člověku nejvíc líbí? Co je to nejúžasnější?

2. krok

Odpovíme co možná nejjednodušeji. Vyjádření hledáme tak dlouho, dokud neucítíme jasné: Ano, to je ono!

Příklad odpovědí - líbí se mi že: je něžná, že dokáže vždy najít řešení, že je spravedlivý, že má skvělý smysl pro humor… atd.

Co nejpřesnější pojmenování je velmi důležité pro úspěch celého procesu, takže jej nepodceňujte.

3. krok

Přečteme si znovu vše, co jsme napsali a nahlas si řekneme: "Líbí se mi to, protože jsem úplně stejný, stejná."

Je nutno tuto informaci PŘIJMOUT ať je to jakkoliv těžké. Někdy je to paradoxně daleko těžší, než si přiznat něco negativního.

Pokud v nás něco křičí: Nééé, to v žádném případě tak není, to je omyl, určitě je to něco jiného, to není možné, to bych nikdy nedokázal/a, na to nemám… apod. Můžete si být jistí na sto padesát procent, že je to tak, že se v nás vše bouří proto, že jsme právě nahlédli sami sebe tak, jak jsme dříve neměli odvahu se vidět.

4. krok

Vnořit se do sebe, začít být pozorovatelem sami sebe a najít kde onu věc děláme. Alespoň v náznaku. Kde to pociťujeme, třeba jen trošku. Kde v nás jsou tyto poklady uschovány. Kde se tak chováme k druhým, nebo k sobě.

Kde, kdy a jak jsme něžní, silní, humorní, spravedliví, schopní, krásní… atd.

5. krok

Pokud nikde nic neobjevíte, znamená to, že ona vlastnost není zatím projevena. Ale protože se vám přes zrcadlo ukázala, můžete si být jistí, že ji máte a tak ji začněte trénovat a vědomě přidávat do života. Tím ji vytáhnete z neprojeveného stavu ven, na světlo.

I když jsem se zatím nesetkala s tím, že by se daná věc někde alespoň v nepatrném náznaku neobjevila. Je zapotřebí být k sobě upřímní a nebát se uvidět svoji úžasnost, nádheru a schopnosti.

6. krok

Užívejte si nové krásné pocity a nové vnímání sebe ve svém životě. Udělali jste veliký krok sebelásky.