Lázně duševní

Moje kamarádka Žárlivost, seznamte se prosím (díl 6)

Tvůrce

Aby byl odstřižen pramen, kterým je naše žárlivost hojně napájena, je zapotřebí z oběti co nejdříve začít „vystupovat“. Je zapotřebí učit se žít podle jiných pravidel, podle pravidel a pohledů TVŮRCE.

Jeho vládcem je odvaha.

Nápis na divotvorném meči tvůrce by mohl znít: "Není důležité, kolikrát upadneme, ale že se opět zvedneme a jdeme dál."

Tvůrce umí využít vše co mu život nabízí ku prospěchu. Strach vnímá jako trenéra odvahy, chyby jsou pro něho zkušenosti, problémy jsou výzvy a příležitosti.

Jedná z pozice sebelásky, sebeúcty a odpovědnosti. Ponechává svoji sílu a schopnost věci ovlivňovat tím, že je ochotný nést za sebe odpovědnost.

Odpovědnost je naše schopnost a ochota odpovídat na výzvy života. Není to žádný strašák, který nás žene před někoho či něco „na kobereček“ a slibuje samé nepříjemné zážitky. To je jen pokroucená představa vycházející z manipulace.

Když jsme ochotní odpovídat životu, stáváme se odpovědnými a to je jedna z nejdůležitějších známek dospělosti. Známek proměny oběti na tvůrce.

Jako tvůrci si uvědomujeme a jsme schopní přijmout fakt, že černá a bílá patří k sobě. S tím souvisí i ochota prožívat nejistotu spojenou s tvořivým procesem. Každý tvůrce pochybuje, klade si otázky, zda udělal vše, co mohl – tvoří, je v procesu – ale jeho pochybnosti mu nebrání v tom jít dál, do nových rizik. Nelituje se a neobviňuje druhé.

Postoj tvůrce nám přináší pocit klidu, jistoty, síly, radosti. A to i v situacích, které nemusí být úplně ideální. Ale jsme-li tvůrci, pak nás neustále drží náš vnitřní pocit, že to zvládneme, že jsme ochotní udělat vše, co bude v našich silách, že zvládneme případný neúspěch a tím jsme na určité úrovni "v klidu a pevní".

Postoje tvůrce jsou:

Jak to můžu řešit?

Co je na této situaci dobrého?

Co je na situaci zajímavého?

Co mohu udělat, aby mi bylo lépe?

Cítí uspokojení z hledání a tvoření nestandardních řešení. Je "tady a teď".

Rozhoduje se a dělá vše tak, aby mu to přinášelo pocit uspokojení, pevnosti, vnitřní jednoty, míru a lásky.

Hlavní znaky a principy pro rozeznání tvůrce v nás:

Tvůrce

 • hledá způsoby, jak věci udělat
 • hledá řešení
 • nejedná proti svému svědomí a přesvědčení
 • může odpustit, opustit, pustit a jít dál
 • může se poučit, stavět na dané situaci
 • jeho energetický systém vibruje na vyšších frekvencích
 • ví, že může být zdravý, šťastný… umí se proto rozhodnout
 • rozhoduje se sám za sebe, nepotřebuje požehnání autority
 • používá svůj názor a zároveň si váží názorů druhých
 • vůči ostatním se cítí být rovnocenný, v pozici partnerské a to i vůči dětem
 • vědomě pracuje se svými myšlenkami
 • ví, že on je ten, kdo si tvoří a vybírá svůj život
 • přijímá za svůj život plnou odpovědnost
 • výzvy (problémy) řeší
 • mění to, co se mu nelíbí
 • nejdůležitější osoba v jeho životě je on
 • je hravý a odvážný
 • ve svém životě je aktivním hráčem
 • neobviňuje druhé a okolní svět z nepříjemností ve svém životě
 • je rád na světě

Poznáváte se? Gratuluji!

Máte pocit, že toto se vás rozhodně netýká? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Roli oběti jsme se naučili. Není to naše nutná přirozenost. Můžeme se jí tedy ODNAUČIT!