Lázně duševní

Moje kamarádka Žárlivost, seznamte se prosím (díl 1)

Žárlivost trápí spoustu z nás. Trocha zdravého žárlení není na závadu, ale když nám začne rozbíjet vztahy a ničit naši duši, je na čase s tím něco dělat. Zvu vás na prohlídku bizarního strašidelného zámku jménem žárlivost a na postupné nacházení směru – kudy vede cesta ven :-)

Na počátku bylo…

Chceme-li někoho blíže poznat, je zapotřebí se o něho zajímat.

Většinou nás ani nenapadne se blíže o žárlivost zajímat. Nebo tak maximálně, když se snažíme vnutit někomu vinu za to, že se v tak hnusně nepříjemném rozpoložení nacházíme.

Často se nezajímáme ne z důvodu, že bychom byli masochisti či ignoranti, ale prostě proto, že nevíme jak. Přestaneme tedy hledat DŮVODY PROČ TO NEJDE a pustíme se do objevování ZPŮSOBŮ JAK TO PŮJDE.

 

Na počátku bylo…

Zranění. Veliké zranění a veliká bolest z doby, kdy jsme prožívali nějakou situaci jako hluboké odmítnutí. Často jsou tyto situace zasunuty do našeho dávného dětství a my si je dnes už ani nevybavíme. Ale náš instinktivní mozek si tu velikou bolest pamatuje.

Po nějaké době se tato bolest rozvine do závisti, nenávisti a vzteku, jako reakce našeho ega na vzniklý prožitek nedostatku lásky. Závist je vlastně taková intenzivní zpráva pro nás, abychom si uvědomili po čem toužíme a co se nám nedostává. Jenže my tuto zprávu neumíme přečíst a tak zůstáváme pouze u závidění. Závidíme a závidíme, strašně se u toho trápíme a pomalinku se užíráme.

Po nějakém čase zjistíme, že závist ani nenávist naši původní hlubokou bolest neřeší a vynalezneme další strategii. Ovládání a manipulaci. Máme pocit, že pokud budeme mít druhé pod kontrolou a ve své moci, nebude riziko toho, že by nám mohlo být znovu ublíženo, tak vysoké. Chceme si tak zajistit přísun chybějící lásky a bezpečí.

Přijde vám to zrůdné a na hlavu postavené? Ano, z vyššího úhlu pohledu určitě. Ale z nižšího pohledu instinktivního, to svoji logiku má.

Je potřeba si uvědomit, že naprostá většina výše popsaných úvah probíhá v mysli nevědomě, tedy na úrovni reakce automatických vzorců. A probíhají tak stále dokola a dokola, dokud nenastane den, kdy si něco UVĚDOMÍME.

Den, kdy do našeho mozku pronikne troška záhadného světla a my se probereme z našich automatizmů a začneme si uvědomovat souvislosti. Znáte film Matrix? Není vám to povědomé?

Začneme sami na sebe nahlížet jinak. Začneme se ptát a pozorovat své jednání a dávat si své vnitřní věci do souvislostí.

Možná tento den právě nastal.

Takže blik a... budiž světlo.

 

Když se rozhodneme pro uzdravení, budeme muset tu macatou husu jménem žárlivost pěkně naporcovat a sníst kousek po kousku.

Ať už máme na žárlivost jakýkoliv názor, nebudeme sami sebe, nikoho druhého a nic ODSUZOVAT. Zdržíme se veškerého moralizování a posuzování. Nám půjde o POCHOPENÍ.

Ne vždy získáváme pochopení od okolí, ale vždy ho můžeme získat sami od sebe, pokud jsme ochotni si ho dát. Ve skutečnosti totiž nemůžeme dostat od druhých to, co si neumíme dávat sami. Pocit uspokojení nám nikdo nedá, nikdo to nedokáže, pokud se sami v sobě cítíme nenaplnění, prázdní, zbyteční, špatní, nedostačující či zoufalí. Když se o to někdo druhý snaží, nebo když se my snažíme tento pocit vydobýt z okolí, vždy má jen velmi dočasné trvání. Za chvilku vyprchá a zase jsme tam, kde jsme byli před tím. V různě hluboké nespokojenosti.

Jestliže na sobě zapracujeme, neznamená to, že situace hodny žárlení nebudeme v životě potkávat, ale znamená to, že jimi budeme moct projít a zvládnout je, aniž bychom prožívali sžíravé, rakovinotvorné pocity zloby, vzteku, bolesti, nenávisti, závisti, lítosti a sebelítosti. Jednoho dne okolo nás možná taková situace projde a my si ji ani nevšimneme:-) Zní to jako science fiction? A co takhle dát šanci malému zázraku:-)

Tak, kdo má odvahu, vzhůru na dobrodružnou výpravu za žárlivostí v plné parádě!

 

Pro začátek si vytvoříme malou mapku, abyste věděli co nás čeká a popřípadě se ještě mohli zavčasu vrátit. Takže:

1. Veliké odhalení, hlavně sami před sebou.

2. Naučíme se o sebe pečovat. A to hlavně po stránce myšlenkové a duševní - pochopení, něha, péče o sebe – doplnění lásky – oběť, tvůrce, zrcadla, přání a touhy

3. Přivedeme do svého života vyšší hodnoty, které nám budou pomáhat s uzdravením naší žárlivosti – manipulace, vlastnění, moc, přejícnost, přijetí, pokora, přiznání se, spolupráce s druhými